I dag, torsdag, presenterade övergångsregeringen sitt budgetförslag för 2019. Eftersom ingen ny regering tillträtt är det ett tämligen återhållsamt budgetförslag.

– Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Det oklara politiska läget är ogynnsamt för den svenska hälso- och sjukvården eftersom den är i stort behov av reformer. Det anser Sveriges läkarförbund.

– Hälso- och sjukvården blev väljarnas viktigaste fråga. Det visar hur angeläget det är med nya satsningar omgående, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Läkarförbundet vill bland annat se ett nationellt utformat uppdrag för primärvården, fast läkare genom listning på läkare, mer resurser till primärvården, listningstak samt krafttag för att komma tillrätta med bristen på vårdplatser.

Även Sveriges Kommuner och landsting (SKL) anser att läget är besvärligt, inte minst eftersom budgeten innebär att de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner inte kommer att trappas upp som planerat utan ligger kvar på 2018 års nivå.

– Det är en komplex situation. Budgetarbetet i kommuner, landsting och regioner hamnar helt i otakt och innebär osäkra planeringsförutsättningar när den egna budgeten fastställs, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting, i ett pressmeddelande.