– Underläkares löner är helt klart eftersatta vilket i sin tur påverkar hela löneutvecklingen för individen och på så sätt hela läkarkollektivet. Genom att höja underläkarnas löner redan under AT och ST så kommer man också att kunna bibehålla löneutvecklingen som specialist och överläkare, sa Tora Borén från Sylfs styrelse till Läkartidningen.

Frågan om underläkarnas löner väckte ett starkt engagemang och livliga diskussioner redan under den första fullmäktigedagens påverkanstorg, där motionerna bereddes.

– I Värmland har vi haft en reallönesänkning varje år när det gäller underläkarlöner. Jag upplever att det behövs större grepp på central nivå för att vi ska kunna agera på lokal nivå, sa ST-läkaren Frida Schagelin från Värmlands läkarförening.

Debatten fortsatte när förbundsfullmäktige samlades för att rösta.

– Jag står här för en tredjedel av läkarkåren. Vi backar faktiskt i lön. Det är ett problem för hela kåren i slutändan. Vi devalverar vårt värde, sa Anne Liljedahl, vice ordförande i Sylf.

Även Tora Borén och André Hermansson, ordförande i SLF Student, beskrev en löneutveckling som stått stilla de senaste åren. Flera underläkare och läkarstudenter efterfrågade ett ökat stöd från förbundet och argumenterade för att högre underläkarlöner gynnar alla läkare. Andra pekade på bristen på AT-tjänster som det stora problemet.

– Om läkare som kollektiv ska få högre lön kommer det inte ske via lönerevisioner. Det handlar om att tillgång och efterfrågan när det gäller underläkare är skev just nu. Vi vill lyfta golvet som vi står på. Den lägsta lönen för läkarjobb måste ökas för att kollektivet som stort ska få ökade löner, sa Sandra Wibom från Sylf Malmö.

Men Sylf och SLF Students beskrivning av den dystra utvecklingen av underläkarnas löner ifrågasattes samtidigt av flera seniora fullmäktigeledamöter. Lars Nevander från Sjukhusläkarna, som har lång erfarenhet från Läkarförbundets förhandlingsdelegation, hävdade till exempel tvärtemot att underläkarnas löneutveckling varit god.

Läkarförbundets chefsförhandlare Karin Rhenman, som granskat löneutvecklingen mellan 1994 och 2017, kallades in för att bringa klarhet. Hon beskrev en gynnsam löneutveckling för läkarkåren som kollektiv – men bekräftade samtidigt underläkarnas verklighetsbild.

– Från 2009 och framåt har det inte varit någon real löneutveckling för den tionde percentilen, de vill säga där underläkarna befinner sig. Det är ett observandum.

Till slut drogs ett streck i debatten och efter en votering stod det klart att läkarstudenternas och underläkarnas linje hade vunnit gehör. Förbundsfullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska se till att »underläkares löner blir en prioriterad fråga för förhandlingsdelegation så att hela läkarkollektivets löner fortsätter att öka«.

Underläkarlönerna har även tidigare varit uppe på fullmäktigemötet. 2015 beslutades det, efter en motion från Sylf och SLF Student, att Läkarförbundet ska kartlägga löneutvecklingen för underläkare från läkarexamen till specialistkompetens och ta fram en handlingsplan för hur man ska verka för en god och jämlik utveckling av underläkares löner.

Läs mer:

Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras