– Det varierar över landet hur man kompenserar för förlängd ST. Oftast är det inte preciserat i avtalet. Vi tycker att man ska kartlägga hur det ser ut i landet för att hitta goda exempel, sa Anders Wihlborg, styrelseledamot Nordvästra Skånes läkarförening, som tog initiativet till motionen, till Läkartidningen under diskussion på onsdagen.

Han tror inte att ST-läkarna alltid tänker på hur lönen påverkas av att exempelvis en ledarskaps-ST eller annan form av förlängd specialisttjänstgöring.

– Man är jätteglad över att få ett forskarblock och tänker inte på att man får en underläkarlön i sju år i stället för fem. Men om man vill stimulera till ledarskap och forskning – vilket arbetsgivarna säger att de vill – så ska inte kollegorna som ställer upp på det få betala med egna pengar.

Läkarförbundets styrelse håller med den skånska läkarföreningen om problemet. Läkarförbundets fullmäktige beslutade att förekomsten av förlängda ST och AT och vilken lönekompensation som ges ska kartläggas. Man ska också ge tydlig information till medlemmarna om vad det innebär lönemässigt att ta en sådan tjänst.