Däremot blev det nej till att jobba för att Socialstyrelsen ska ta fram ett informationsmaterial till allmänheten.

I en gemensam motion lyfte Malmö läkareförening, Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening upp svårigheterna med att kommunicera beslut om behandlingsbegränsningar, som att avstå från HLR eller intensivvård.

Motionärerna ville att Läkarförbundet ska verka för att Socialstyrelsen ska ta fram ett informationsmaterial till allmänheten på området. Förbundsstyrelsen ansåg dock inte att det var den bästa strategin, även om vårdens hantering av behandlingsbegränsningar behöver förbättras ytterligare.

Däremot var alltså förbundsstyrelsen – och fullmäktige – positiva till en ny formulering från Staffan Larsson, ordförande i Malmö läkareförening, om att öka medvetenheten om behandlingsbegränsningar vid akut eller kronisk sjukdom, hos såväl allmänhet och sjukvårdsanställda.

– Vi vill gärna ställa oss bakom den formuleringen som föreslagits, sa förbundsstyrelsens Thomas Lindén.