Entusiastiskt jämkande. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Jonas Ålebring, styrelseledamot och Sylfs ordförande, visar med gula anteckningslappar att de gillar ett förlsag till ändring i propositionen om finansiering. Foto: Jesper Cederberg

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Läkarförbundets styrelse höja medlemsavgifterna. Och på torsdagens antogs förslaget av fullmäktige.

Det innebär att medlemsavgifterna höjs med 70 procent av innevarande års konsumentprisindex. För en yrkesverksam medlem innebär det 48 kronor mer för hela 2019. Pensionärsmedlemmar skulle då betala 14 kronor mer och kompletteringsläkare skulle få en höjning på 10 kronor. Totalt ska det ge förbundet 1,7 miljoner kronor extra.

Från början var det tänkt att ökningen skulle ske automatiskt år för år. Men styrelsen jämkade med ett förslag från fullmäktige på onsdagens påverkanstorg. Det innebär att ökningen av medlemsavgifter ska fastställas årligen.

Därtill antog fullmäktige styrelsens förslag på budget för 2019. I den ingår bland annat en ökning av medlemsintäkterna med 3 procent, där höjningen av medlemsavgifter finns med. Med övriga intäkter, bidrag och förbundets utgifter, landar resultatet på 0. 

 

Läs även:

Förbundsstyrelsen vill höja medlemsavgiften i Läkarförbundet

Alla artiklar om Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018