Kompletteringsutbildningen pågår oftast under ett år och ger behörighet att söka allmäntjänstgöring (AT). Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet erbjuder kompletteringsutbildningar. Utbildningen är en alternativ väg fram till en svensk läkarlegitimation, för dem som inte har klarat det medicinska kunskapsprovet eller inte vill gå den vägen.

Urvalet till kompletteringsutbildningarna sker i dag i två steg. I steg ett görs en samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning och övriga meriter och i steg två en intervju. Från hösten 2019 planeras dock en förändring: En rangordning görs utifrån resultatet på det teoretiska delprovet i det medicinska kunskapsprovet, och de sökande med bäst resultat (av dem som fått underkänt) blir kallade till intervju.

– De anses ha störst chans att ta till sig kompletteringen och få svensk läkarlegitimation. Men samtidigt är det kört för dem som har väldigt låga poäng. De har i princip ingen chans förutom att försöka ta sig in på den svenska läkarlinjen, säger Hanna Vihavainen, internationell sekreterare på Läkarförbundet.

Det innebär också enligt henne att man måste ha gjort det teoretiska delprovet senast i februari i år, om man ska kunna söka in till höstens kompletteringsutbildningar.

– Har man inte testat en gång kommer man inte i fråga på ett år. Många har trott att kompletteringsutbildningarna är en annan väg – men nu blir det så att alla måste försöka med det medicinska kunskapsprovet först.

Lunds universitet har dock en modell med ett eget urvalstest, som de haft sedan hösten 2017. Testet som består av 100 flervalsfrågor på svenska ska ska mäta den sökandes medicinska kunskaper. Frågorna motsvarar de frågor som Lunds universitet använder för att examinera läkarstudenter på det kliniska stadiet. De 30 bäst skrivande kallas till en intervju med tre stationer som poängsätts. Sedan läggs poängen för intervjun ihop med poängen för urvalstestet. Urvalstestet står för cirka 70 procent av totalpoängen och intervjun för resten. De 20 studenter som har bäst resultat totalt antas.

Men enligt Lunds universitet är det möjligt att även de kommer att övergå till att använda det medicinska kunskapsprovet hösten 2019 för antagningen till januari 2020. Detta för att lärosätena strävar efter att ha ett gemensamt antagningssystem.