Sent på torsdagseftermiddagen behandlade fullmäktige den femåriga verksamhetsplanen »Strategi 2020«.

I planen finns ett delmål med skrivningen »Högst 85–90 procents beläggningsgrad«, men två olika tilläggsyrkanden föreslog att det ska föras in ett mål som uttryckligen anger att vårdplatserna ska öka till antalet.

– Det är oerhört viktigt att vända den här trenden, och det är faktiskt vår högst prioriterade fråga tillsammans med ett primärvårdssystem. Den står inte någonstans i det här strategidokumentet mer än att man ska nå 85–90 procents beläggning. Men ingen som inte är väldigt insatt vet vad det betyder. Jag tycker att man i klartext måste skriva in att man ska öka antalet vårdplatser, sa Lars Nevander från Sjukhusläkarna som låg bakom ett av de två yrkandena.

Efter en kortare debatt i plenum backade förbundsstyrelsen från sin ursprungliga hållning och valde i stället yrka bifall till Lars Nevanders yrkande.

Förbundsstyrelsen yrkade dessutom bifall till ett yrkande om att göra en rockad bland de strategiska initiativen i planen så att »Initiativ A« innefattar mål och delmål kring läkares ställning och villkor, att utbildning och forskning blir »Initiativ B« och att sjukvårdspolitik blir »Initiativ C«.

– De har ingen inbördes rangordning, men ändå. Det är en symboliskt viktig fråga så det vill vi jämka oss med, sa förbundsordförande Heidi Stensmyren.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och beslutade att anta den reviderade planen.

Alla artiklar från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018