»Vi ska försöka förstå hur konkurrens, kollegialitet eller andra organisations- och miljöfaktorer kan påverka inställningen till oredlighet«, säger Solmaz Filiz Karabag, som leder forskningsprojektet, till Läkartidningen. Bild: Mikael Sönne/Linköpings universitet

2016 gjorde Solmaz Filiz Karabag och Christian Berggren, lektor respektive professor emeritus vid Linköpings universitet, en studie som visade att antalet forskningsartiklar som dragits tillbaka ökat kraftigt. I våras presenterade de också en studie där det framgår att konkurrens och tidspress gör att forskare, institutioner och forskningstidskrifter tummar på etiken.

Med början i januari ska de båda gräva djupare i fusket. En förstudie visade att risken för fusk ökar i tävlingsinriktade miljöer med stark konkurrens. 

– Vi ska försöka förstå hur konkurrens, kollegialitet eller andra organisations- och miljöfaktorer kan påverka inställningen till oredlighet. Vi vill också undersöka vad universiteten gör för att lära sina forskare etik, säger Solmaz Filiz Karabag till Läkartidningen.

– Folk säger att forskare fuskar eftersom de är oetiska personer. Men vår utgångspunkt är inte så. Vi tänker att arbetsmiljön spelar stor roll, att hur universitetet hanterar och utvecklar sin etikinfrastruktur påverkar mycket. 

De båda forskarna arbetar vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Tillsammans med Bengt Gerdin, professor emeritus i intensiv- och brännskadevård vid Uppsala universitet, har de fått fyra miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att fortsätta förstudien. Bengt Gerdin har tidigare utfört en extern granskning av Macchiarini-fallet.

En stor enkät om normer, etik och konkurrens ska gå ut till forskare inom medicin och samhällsvetenskap. Den ska ge svar på frågan om ett allt större tryck att publicera material också leder till mer fusk.

Därtill ska ledningen vid olika universitet intervjuas om arbetet med forskningsetik. Det ska leda till förslag på policy om hur arbetet mot fusk kan utvecklas i framtiden.

Projektet har fått namnet »Konkurrens, kollegialitet och vetenskapliga värden: En studie av normer, arbetssätt och infrastruktur på svenska universitet« och arbetet sträcker sig över tre år.

 

Läs även:

Konkurrens mellan tidskrifter en orsak till Macchiarinifallet

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

KI öppnar fuskärende mot prorektor

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk

Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning