Totalt rör det sig om elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och i Uppsala, samt tre primärvårdsrehab i Stockholm. Enheterna har 107 000 listade patienter, tjänster motsvarande 275 heltidsarbetande och en beräknad omsättning på 325 miljoner kronor.

Genom affären, som först måste godkännas av Konkurrensverket, Stockholms läns landsting och Region Uppsala, vill Aleris renodla sin verksamhet mot områden där företaget anser sig ha ledande positioner. Det säger Jan Hörnström, vice divisionschef för Aleris primärvård, i ett pressmeddelande.

Det företag som avser köpa verksamheten är Lideta, ett företag som i stället satsar på primärvård i Stockholm och södra Sverige. Genom köpet skulle Lideta bli Sveriges tredje största privata aktör inom primärvård med sammanlagt 247 000 listade patienter, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Aleris har fortfarande två vårdcentraler kvar inom Region Gävleborg som inte berörs av försäljningen.

Som Läkartidningen kunde berätta i oktober säljer Aleris samtliga omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark.

 

Läs även:

Aleris säljs med fokus på sjukvård