I förra veckan stod det klart att föreningen Voon går i konkurs och att vårdcentralen med 8 000 listade patienter och ett 30-tal anställda som drivs av föreningen läggs ner.

Föreningen har haft ekonomiska problem som bland annat uppges bero på många vårdkrävande patienter. Föreningen la fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna och begärde uppskov med betalningar till Region Västernorrland, men fick nej. Till slut kunde verksamheten inte räddas. Nu drivs vårdcentralen av en konkursförvaltare.

Mårten Svensson, en av vårdcentralens distriktsläkare, bekräftar bilden av att Voon:s Vårdcentral Sollefteå Centrum har en mycket tung patientstock och att det, i kombination med investeringsbehoven som funnits, bidragit till att man fått svårt att få intäkterna att räcka till.

Han uttrycker också en besvikelse över regionens sätt att hantera situationen. Trots att man lagt fram en åtgärds- och avbetalningsplan för att komma på rätt köl ekonomiskt sa regionen enligt honom nej med hänvisning till att de inte kan behandla Voon:s vårdcentral annorlunda än regionens egna vårdcentraler.

– Då höjer man på ögonbrynen, för den regiondrivna hälsocentral som jag lämnade i december förra året för att gå till Voon gjorde ett bokslut på minus 11,7 miljoner kronor för 2017. Fick den stänga igen? Nej. Det är tvärtom, man särbehandlar de privata, säger Mårten Svensson och fortsätter:

– Reglerna ska följas säger regionen, men vad är mest pragmatiskt, bäst för befolkningen och smartast för regionen? Var tar kompetensen vägen om de driver oss till konkurs?

Det kan dock bli en fortsättning för en vårdcentral som inte drivs i Region Västernorrlands regi i Sollefteå. Lokala medier rapporterar att det finns privata aktörer som visar intresse för att ta över vårdcentralen.

Om så blir fallet kan Mårten Svensson tänka sig att hoppa på. Han tror att det kommer att komma andra intressenter.

– Vårdcentralen står ju där och det är bara att trycka på startknappen så rullar allt igång. Men ska någon ta över det så är det två förutsättningar som måste uppfyllas. Nummer ett är att det måste gå ganska fort, för kompetensen lämnar snabbt. Man har ju inte råd att sitta och rulla tummarna och vänta, säger Mårten Svensson och fortsätter:

– Nummer två är att man måste ha lite ekonomi i ryggen. Det här skiljer sig inte från någon annan verksamhet när man startar nytt, man får räkna med en period i början där man bor in sig och får ordning på vad man får intäkter för och vad som är de stora utgifterna och hur man ska hantera det. Det är det som politiken inte begriper eller har någon uthållighet kring. Ska någon ta över det och få kompetensen att stanna då ska det hända inom i princip 2–3 veckor. Annars tror jag att det är kört.

En intressent som sticker ut är läkaren och entreprenören Hassan Soleymanpur som i dagsläget driver tre vårdcentraler i Sundsvall. För P4 Västernorrland uppger han att han inte bara vill driva vårdcentralen i Sollefteå, utan också ta över hela sjukhuset och den kommunala äldreomsorgen för att samordna all vård.

– Hela vården i Sollefteå borde ha en huvudman, säger han. De tre delarna måste bli en enda. Sollefteå är för litet för något annat, säger Hassan Soleymanpur till P4 Västernorrland.

Mårten Svensson vill inte avvisa den något banbrytande idén.

– Jag har egentligen inte några kommentarer till det. Han är läkare men framför allt entreprenör. Jag tror inte att han är så insatt i sjukvården i Ådalen, men jag är förutsättningslös. Ingen kan göra det sämre än landstinget. Jag tycker att man ska lyssna på alla och värdera vad de säger.

Läs mer:

Föreningen Voon går i konkurs – nu läggs vårdcentralen ned

Voon begärs inte i konkurs

Voon nära konkurs

Kooperativ vårdcentral i Sollefteå tvingas spara

Ny kooperativ vårdcentral lockar distriktsläkare

Sjukvårdsförening får öppna vårdcentral i Sollefteå