När Läkarförbundets valberedning nu tagit fram förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen som ska sitta fram till fullmäktigemötet 2020 konstaterar den att nuvarande ordförande Heidi Stensmyren leder förbundet »på ett föredömligt sätt« och att hon bör sitta kvar som ordförande.

Beröm utdelas även till nuvarande styrelseledamoten Sofia Rydgren Stale, överläkare i psykiatri och verksam i Kristianstad. Om henne sägs bland annat att »Sofia är brett uppskattad för både sin kunskap och sin förmåga att lyssna in och navigera komplexa situationer«. Sofia Rydgren Stale föreslås nu ta över som andre vice ordförande, efter Ove Andersson, som inte finns med i valberedningens förslag till ny styrelse. 

– Ove Andersson är nominerad av Distriktsläkarföreningen och har sagt att han ställer upp, men från vårt håll är det ganska okontroversiellt att föreslå någon annan, säger Kristina Jennische, ordförande i valberedningen.

Hon säger att Ove Andersson har varit en väldigt bra andre vice ordförande, »inte tu tal om det«, men att han suttit så länge i styrelsen att det enligt stadgarna krävs en valbarhetsprövning för att han ska kunna väljas. Det används, enligt Kristina Jennische, i speciella fall och det normala är att man slutar.

Extra beslut om valbarhet av fullmäktige krävs efter tre mandatperioder i förbundsstyrelsen. Ove Andersson har suttit i fyra. Därför krävdes ett särskilt valbarhetsbeslut innan han valdes in i styrelsen 2016. 

– Vi lägger nu fram ett förslag på en styrelse som är framåtsiktande, säger Kristina Jennische.

Två nya ledamöter föreslås till styrelsen. Saad Rammo, allmänläkare i Eskilstuna, och Torsten Mossberg, specialist i anestesi och intensivvård och tidigare bland annat chef inom Socialstyrelsen. 

Tre nuvarande ledamöter föreslås bli omvalda: Marina Tuutma, Thomas Lindén och Erik Dahlman. En nuvarande ledamot, Anders Dahlqvist, kandiderar inte. Följande ledamöter är valda till 2019: Karin Båtelson (förste vice ordförande), Sarah Jevrém, Elin Karlsson, Anders Lundberg, Johan Styrud, Sven Söderberg och Jonas Ålebring.

Fullmäktigemötet äger rum i Stockholm den 21–22 november.