IVO:s kritik rör ett ärende där en patient drabbats av vårdskada efter operation på Västerås sjukhus 2015. I anmälan uppger patienten att denne inte kan röra sig normalt och att hela bäckenet är vridet. 

IVO bedömer att vårdskadan uppstått på grund av att val av operationsmetod inte var i enlighet vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed var den experimentell, menar myndigheten.

Läkaren har ifrågasatt IVO:s bedömning. Denne har i sitt svar till myndigheten skickat med artiklar från bland annat USA och Kanada. Läkaren ska också ha auskulterat hos erfarna höftartroskopister i Storbritannien och USA. IVO anser dock att metoden saknar vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige.

I samband med labrumrekonstruktionen hamnade ett så kallat ankare fel, vilket patienten fick reda på långt senare. IVO kan dock inte uttala sig säkert om det avvikande läget bidragit till patientens besvär.

På fredagen gick Region Västmanland ut med en ursäkt för det men och lidande som patienter drabbats av efter höftartroskopiska labrumrekonstruktioner. Regionen skriver i ett pressmeddelande att metoden stoppades 2016 efter »signaler om att vissa patienter fått problem efter operation«.

Regionen skriver vidare att »med facit i hand« delar kliniken bedömningen att metoden är experimentell och inte borde ha utförts, även om det »redan då operationerna startades i Västmanland var en ur ett internationellt perspektiv etablerad metod«.

Varje patient som behandlats med metoden har följts upp hos fysioterapeut. Efter att metoden stoppats har regionen även gjort en utredning av de 101 patienter som behandlats vid sjukhuset i Västerås och lyckats komma i kontakt med 86 av dessa. 

Vårdgivare i Västerås och Uppsala har tidigare kritiserats för att ha opererat ett stort antal höftpatienter med metoden, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Läs även:

Sjukhus anmäls efter komplikationer vid höftoperationer