Antalet medicinska åldersbedömningar har det här året fallit kraftigt och beräknas att fortsätta minska. Till och med oktober i år lämnade RMV utlåtanden i 1 203 fall. Nästa år spår myndigheten att det kommer att röra sig om 350. Det kan sättas i relation till 2017 när 10 700 ärenden hanterades. Under de senaste åren har också antalet asylsökande minskat.

I drygt 70 procent av åldersbedömningarna under 2018 har RMV kommit fram till att mycket talar för att den undersökta personen har varit 18 år eller äldre. En procent av fallen talar för att personen har varit under 18 år. De undersökta personerna kan ha fått vänta förhållandevis länge på att göra en åldersbedömning efter att de har ansökt om det. 

Men där finns också en osäkerhetsfaktor. I drygt en femtedel av undersökningarna har myndigheten tyckt att undersökningen »möjligen« talat för att personen varit under 18 år. En motsvarande, lite mer osäker kategori, finns inte för dem som tros vara äldre än 18 år. 

I ett fåtal fall har RMV kommit fram till att det inte har gått att göra någon bedömning av åldern. I några fall har resultatet av undersökningen inte tillåtit någon bedömning om huruvida personen i fråga har varit över 18 år eller inte.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har RMV fått kritik för hanteringen av de medicinska åldersbedömningarna, och flera rättsläkare har lämnat myndigheten. I en intervju med Läkartidningen berättar Elias Palm, chef för avdelningen för rättsmedicin, att han inte tycker att bedömningsmetoden behöver ändras och att det inte är någon kris inom myndigheten.

Tabell. Antal medicinska åldersbedömningar januari till och med oktober 2018 uppdelat på kön och bedömning i utlåtandet. Källa: Rättsmedicinalverket

MänKvinnorTotalt
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra10010
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.77683859
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.1212
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.2601261
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.6161
Summa 1 046 1571 203