Bakgrunden var en motion från Upplands allmänna läkarförening apropå ojämställda löner mellan män och kvinnor.

Motionären beskrev Diskrimineringsombudsmannen som en »tandlös tiger« efter att ha fått klen respons på en anmälan som gjorts mot Region Uppsala som – enligt motionären – »i strid med diskrimineringslagen underlåtit att åtgärda löneskillnader och heller inte gjort någon lönekartläggning och löneanalys«.

Förbundsstyrelsen höll med om att förbundet – även om det inte råder över DO:s beslutsfattande – kan verka, till exempel genom opinionsbildning, för att myndighetens tillsyn förbättras.

I fall där det konstateras att DO eller dess tjänstemän agerat felaktigt kan förbundet också bistå medlemmar med att utforma en anmälan till Justitiekanslern eller Justitieombudsmannen, enligt förbundsstyrelsen.