Från och med 1 juli i år infördes förmånsbeskattning för alla som har en privat sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren.

Enligt Altinget kallar Sverigedemokraterna förmånsbeskattningen för en »sjukvårdsskatt«, och i partiets budgetmotion som presenterades på torsdagen föreslås att skatten på privata sjukvårdsförsäkringar avskaffas.

Sverigedemokraterna menar att privata sjukvårdsförsäkringar som ger tillgång till privat sjukvård vid sidan av den offentliga vården har bidragit till att avlasta vårdköerna, och att en ökad beskattning kan medföra en ökad belastning på den redan problemfyllda offentliga vården.

Kristdemokraterna är också kritiska till förmånsbeskattningen och vill i sin budgetmotion ta bort den slopade skattefriheten. Argumenten är i linje med Sverigedemokraternas.

»När sjukvården är så överbelastad som i dag är det inte rimligt att lägga en skatt på de som gett sina anställda en sjukvårdsförsäkring, och som därmed avhjälpt den offentliga sjukvården«, skriver KD i budgetmotionen.

Läs mer:

Privata sjukvårdsförsäkringar förmånsbeskattas nästa år