Som Läkartidningen kunde berätta i början av året föreslog Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tre förändringar i föreskrifterna som gäller naloxon, ett motgift mot opioder. Sedan 1 november har det sista av förslagen trätt i kraft: att sjuksköterskor ska få skriva ut naloxon.

För att en sjuksköterska ska få göra detta krävs kompetens som gör förskrivningen förenlig med god och säker vård.

– Om en vårdgivare ser behov av att låta sjuksköterskor skriva ut naloxon, så ska de i sina rutiner ange vilken kompetens som sjuksköterskan ska ha för att förskriva läkemedlet. Sedan ska verksamhetschefen göra en bedömning om sjuksköterskan möter de krav som vårdgivaren ställt upp, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

– Sedan får sjuksköterskor inte förskriva alla naloxonläkemedel, utan det är sådana läkemedel som kan administreras även av andra än hälso- och sjukvårdspersonal. 

De nya föreskrifterna ger bättre förutsättningar för sjukvården att starta naloxonprogram där förskrivningen kombineras med utlämning och utbildning för patienten. Socialstyrelsen arbetar även på ett nationellt informationsmaterial som kan vara klart i slutet av januari.

Inställningen till naloxon har svängt över tid. I februari 2017 kom Läkemedelsverket fram till att förskrivning av läkemedlet inte var förenligt med lagen. Kort därefter gav dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten till förskrivning. I maj i fjol blev det klart att läkare kunde förskriva läkemedlet i form av en förifylld spruta. För ett år sedan godkändes en nässprej för marknadsföring i både Sverige och EU. Och i början av detta år föreslogs att också sjuksköterskor skulle få förskriva läkemedlet

Två andra förändringar som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslagit har redan trätt i kraft. I mars blev det möjligt att lämna ut naloxon vid förskrivningstillfället. Och i somras blev det möjligt för räddningstjänst att ge naloxon vid opiodöverdoser i väntan på ambulans. 

Läs även:

Sjuksköterskor föreslås få skriva ut naloxon

Naloxon ska snabbutredas

Nej till Naloxon blir riksdagsfråga

Så ska den narkotikarelaterade dödligheten minskas