– Jag vet att på golvet är det vad folk spontant tycker är viktigt – utbildning och ledarskap, sa Sten Östenson i Östra Skånes läkarförening som lagt motionen, till Läkartidningen inför beslutet.

Föreningen påpekar att studier tyder på att sjukvårdsenheter ledda av läkare har högre kvalitet och effektivitet, samtidigt som allt färre läkare är ledare i vården. Motionärerna vill därför att Läkarförbundet ska arbeta för att sjukvården leds av läkare och att detta blir en av förbundets mest prioriterade frågor. Och det bestämdes också. 

Förbundsstyrelsen, som höll med Östra Skånes läkarförening om problematiken, ville till en början dock avslå den ursprungliga motionen. Från början fanns nämligen en formulering om att sjukvården borde ledas av högsta medicinska kompetens, vilken styrelsen fann otydlig. Under fullmäktiges första dag formulerade dock Sten Östenson om förslaget, efter att ha samtalat med kollegor på det så kallade påverkanstorget. Förbundsstyrelsen ändrade sin hållning och fullmäktige röstade ja till att Läkarförbundet ska arbeta för att fler läkare ska leda i vården. 

Östra Skånes läkarförening hade också föreslagit att frågan skulle bli en av förbundets viktigaste. Det tyckte styrelsen redan att det var, vilket fullmäktige också höll med om. Även Sten Östenson var nöjd med styrelsens resonemang, och sa till Läkartidningen att förbundsstyrelsens svängning var en framgångskompromiss.

Eller som han sa i fullmäktigeförsamlingen:

– Det är en liten blåslampa akterut så att frågan tas tag i.