– Tack så jättemycket för förtroendet. Jag ska göra mitt yttersta för att förtjäna det de närmaste två åren, sa Sofia Rydgren Stale.

Hon valdes enligt valberedningens förslag men efter en omröstning där hon ställdes mot Marina Tuutma, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Distriktsläkarföreningen.

Valberedningen beskrev Sofia Rydgren Stale bland annat som en tydlig och bra representant för alla läkare. Flera ledamöter, främst representanter för Sjukhusläkarna, ställde sig också upp och talade för henne i termer av »tydligt ledarskap«, »självklart val« och egenskaper som impact, kompetens, envishet, lugn och tålamod. 

– Hon vinner i längden, sa Sten Östenson, Sjukhusläkarna.

För Marina Tuutma talade flera företrädare för Distriktsläkarföreningen som även i fortsättningen ville se en allmänläkare i presidiet, men även Anna Rask-Andersen, Sjukhusläkarna, talade för Marina Tuutma.

– Sofia Rydgren Stale är jättebra, men eftersom det är så mycket förändringar på gång när det gäller primärvården nu föreslår jag Marina Tuutma, sa hon och lyfte även fram hennes  fackliga erfarenhet, kompetens inom arbetslivsfrågor och förankring i gruppen läkare från ett annat land. 

Sofia Rydgren Stale är psykiater och har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2014. Hon efterträder Ove Andersson.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Erik Dahlman (omval), Thomas Lindén (omval), Marina Tuutma (omval), Saad Rammo, Sörmlands läkarförening (nyval) och Torsten Mossberg, vice ordförande i Seniora läkare (nyval).

Till ledamöter i valberedningen valdes Emma Spak (omval) och Frida Schagelin, Värmlands läkarförening (nyval).