Vid årsskiftet blir Stockholms läns landsting (SLL) en region. Och i samband med denna omvandling lämnar organisationens direktör Malin Frenning sitt uppdrag. Regiondirektör blir i stället Carina Lundberg Uudelepp. Hennes uppdrag är begränsat i tid till att följa mandatperioden.

Malin Frenning tillträdde sin post som landstingsdirektör i slutet av 2016, efter att ha kommit från Telia där hon bland annat var vd för Telia Sverige. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är nöjd med att ha kunnat leverera ett bra ekonomiskt resultat under sina dryga två år som landstingsdirektör, men att hon förstår styrelsens vilja.

– I samband med årsskiftet ändras förutsättningarna för att leda tjänstemannaorganisationen och jag har full respekt för att landstingsstyrelsen därmed ser över ledarskapet, säger Malin Frenning.

Carina Lundberg Uudelepp har haft flera befattningar inom kommunal verksamhet. Närmast har hon varit kommundirektör i Täby, och dessförinnan bland annat biträdande stadsdirektör i Stockholms stad.