Stockholms läkarförening pekade i sin motion på att den höga arbetsbelastningen kan innebära att det inte finns tid eller ork att göra avvikelserapportering och att den höga belastningen då inte heller blir synlig för arbetsgivaren. Dessutom menade föreningen att dagens rapporteringssystem är komplicerade och tidskrävande.

Förbundsstyrelsen föreslag till fullmäktige var att motionen skulle anses besvarad. I plenum förklarade styrelseledamoten Thomas Lindén förbundsstyrelsens hållning.

– Vi tror att förhållningssättet och kulturen kring rapportering och kvalitetsarbete är viktigare än valet av vilket system. Vi tror också att mångfald och konkurrens för system för avvikelserapportering bidrar till en utveckling. Vi tror att det vore negativt att ha ett enda system som obligatorisk och påbjudet, sa Thomas Lindén.

– I övrigt är frågan redan hemma. Vi jobbar på många sätt för att få läkare att bidra aktivt i kvalitetsarbetet där det ingår att verka för en högre rapporteringsfrekvens, fortsatte han.

Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och beslutade att motionen skulle anses vara besvarad.

Alla artiklar från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018