Regionens agerande gentemot Voon, som sedan ett knappt år tillbaka driver en vårdcentral i Sollefteå, har fått kritik från flera håll. Dels för att föreningen inte fått igenom sin begäran om att få uppskov med sina betalningar till Region Västernorrland, som man bland annat köper laboratorietjänster från. Dels för regionens bristande rutiner för fakturering som har gjort det svårt för Voon att få grepp om kostnaderna.

Hade ni kunnat göra något för att hjälpa Voon?

Nej. Det hade varit problematiskt enligt både kommunallagen och LOV [lagen om valfrihetssystem]. Den bedömning som gjorts är att vi hade förlorat om vi hjälpt Voon, och någon hade överklagat till förvaltningsrätten. Vi får inte gynna någon. Om vi ska hjälpa Voon, ska vi hjälpa alla, säger Jan-Olov Häggström.

Regionens faktureringsrutiner kommer däremot att ses över. Voon är skyldig regionen 1,4 miljoner kronor i nuläget, enligt Jan-Olov Häggström.

Han kan förstå dem som har synpunkter på att regionala vårdcentraler kan gå med underskott, medan de privata vårdcentralerna inte kan det.

– Det finns en dom som slår fast att vi får göra så. Jag kan förstå att privata vårdgivare har synpunkter. Däremot är jag inte säker på att jag tycker det är orättvist, säger han och fortsätter:

– Vi har ett sistahandsansvar som de privata inte har – till exempel nu när de går i konkurs så är det vi som får vi ta kostnaden.

Den nämnda domen, som kom 2016, rör fem privata vårdföretag som ansåg att dåvarande Landstinget Västernorrland bröt mot likabehandlingsprincipen i LOV. Landstinget hade under flera år skjutit till stora belopp till sina egna hälsocentraler utan att samtidigt kompensera de privata. Vårdföretagen vände sig till förvaltningsrätten. Men enligt domen fick landstinget agera som de hade gjort.

Jan-Olov Häggström beklagar Voons konkurs. Han hoppas att någon vill ta över Voons vårdcentral, och beskriver det som glädjande att det finns flera intressenter.

– Det är bara förlorare i det här. Patienterna är förlorare, vi är förlorare och Voon är förlorare. Ingen önskade att detta skulle ske.

Voon har lyckats rekrytera fast personal, och var fullbemannade med läkare, i en region som har ett mycket stort beroende av hyrläkare.

– De har rekryterat personal från våra hälsocentraler och det står ju också för något. Vi måste anstränga oss ännu mer för att bli en bättre arbetsgivare, säger Jan-Olov Häggström.

Vårdcentralen har sedan starten haft ett tydligt fokus på utbildning och har anställt flera ST-läkare. Vad som sker med dem är ännu oklart.

– Vi är måna om att hitta en lösning så de blir kvar i Västernorrland, säger Jan-Olov Häggström.