Sverige avsätter 40 miljoner kronor till WHO:s (Världshälsoorganisationens) krishanteringsfond (Contingency fund for emergencies). Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Krisfondens syfte är att ge WHO resurser att mycket snabbt kunna agera vid utbrott av sjukdomar och andra humanitära kriser med hälsoeffekter. Fonden skapades efter ebolautbrottet 2015, då det visade sig att det saknades internationell beredskap för stora hälsohot.

Enligt WHO har Sverige hittills, under perioden 2015 till mitten av oktober 2018, bidragit med knappt 1,2 miljoner dollar. Högst på listan över 17 givarländer finns Tyskland som bidragit med 26 miljoner dollar under perioden. Totalt hade 75 miljoner inkommit.

Av de 40 miljoner svenska kronor som regeringen nu beslutat ska gå till fonden tas 30 miljoner från biståndsbudgeten och 10 miljoner från budgetområdet för bidrag till folkhälsa och sjukvård.