I dag, måndag, överlämnades den statliga utredningen »Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring« över sitt betänkande till regeringen.

Bakgrunden till utredningen är bland annat att regeringen sett anledningar att överväga andra åtgärder än de riktade statsbidrag som ges inom ramen för överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting. Syftet med överenskommelserna är bland annat att stimulera landstingen att ge sjukskrivningsfrågan hög prioritet och att utvecka sjukskrivningsprocessen.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet redogör regeringens särskilda utredare Vivianne Macdisi, tillika regionråd (S) i Region Uppsala, för huvuddragen i den nu aktuella utredningen.

Bland annat föreslås att en ny form av finansiell modell och samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag på upp till två miljarder kronor till landsting och regioner för arbetet med minskad sjukfrånvaro.

Pengarna baseras på hur sjukfrånvaron för sjukfall upp till 90 dagar utvecklas i de olika landstingen och regionerna. Statsbidraget ska beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje landsting/region.

Utredningen ser dessutom ett behov av att samla kunskap nationellt och föreslår därför att regeringen inrättar ett nationellt forum för kunskaps- och implementeringsstöd kring sjukskrivningar.

Dessutom konstateras att sjukskrivningsprocessen behöver stärkas genom kompetensutveckling både inom sjukvården och inom Försäkringskassan. Försäkringskassan måste enligt utredningen kunna ta fler beslut utan att vården belastas med krav på kompletteringar av läkarintyg. Dessutom behövs en grundläggande genomlysning av förutsättningarna för ett förändrat informationsansvar vid sjukintyg.

Utredningen föreslår att den finansiella samordningen regleras i lag och förordning, och att den nya lagen träder i kraft 2020.

– Grundtanken när regeringen tillsatte utredningen var att förbättra stödet till individen samt samverkan mellan vården och Försäkringskassan i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att sätta sig in i förslagen som nu kommer att beredas i Regeringskansliet, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Mer information om utredningen finns på regeringens webbplats.

Läs också:

Det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningarna utreds