– Det visar att förslaget var ogenomtänkt. Vi anade rätt tidigt att få skulle nappa på att jobba med de tänkta villkoren och det kan vi nu se genom bristen på anbud, säger Christofer Lindholm, ordförande för Värmlands läkarförening.

Att endast ett anbud kunnat godkännas gör att Landstinget i Värmland valt att avbryta upphandlingen utan att skriva avtal med hänvisning till bristande konkurrens.

Landstinget sökte annars en bred kompetens för den nya avtalsformen. Läkare till främst primärvård och psykiatri samt psykologer efterfrågades som »uppdragstagare«.

Avtalsformen, med förhållandevis låg ersättning i utbyte mot långa kontrakt på upp mot fyra år, hade en tydlig udd mot traditionella hyrläkarbolag.

Maximal ersättning (så kallat takpris) för läkare med minst tre års klinisk erfarenhet efter specialistexamen var 880 kronor per timme, exklusive moms.

– Det har talats en del läkare emellan om att ersättningsnivåerna var för låga och sedan tror jag även att kravet att jobba högst 70 procent för landstinget varit hämmande, säger Christofer Lindholm.

– Tyvärr tar det här fokus från det arbete som landstinget borde prioritera när det gäller att förbättra villkoren för fast personal.

Landstinget i Värmland kommer nu att påbörja arbetet med en ny upphandling. 

– Vi hade väntat oss fler anbud men nu får vi gå tillbaka till ritbordet och se över villkoren. Under anbudstiden har vi fått vettiga synpunkter från anbudsgivare som exempelvis pekat på att uppdragstagare inte kompenseras fullt ut för att man står för utbildningskostnader. Det gör att vi är beredda att justera prisbilden uppåt, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef inom Landstinget i Värmland.

Vad kan ni göra åt 70-procentsregeln?

– Där tror jag inte att vi har något handlingsutrymme. Skatteverket ser det nämligen som en anställning om man har en uppdragsgivare som blir för dominerande och då riskerar vi att behöva betala sociala avgifter dubbelt.

Läs mer:

Landstinget i Värmland vill sluta avtal direkt med hyrläkarna