Värmlands läkarförening menar att landstingets nollvision för hyrpersonal är en omöjlighet. Föreningen pekar samtidigt på flera risker.

– Färre patienter kommer få tid på vårdcentralen och det påverkar akutmottagningarna. Där kommer vi få ännu fler patienter, vilket påverkar både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Christofer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening, till SVT Nyheter Värmland.

Han anser att landstinget borde fokusera på att behålla den nuvarande personalen.

– När den ordinarie personalen känner sig otillräcklig hamnar vi i en ond spiral. Om de slutar är vi nära en kollaps, säger Christofer Lindholm.

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef på Landstinget i Värmland, pekar å sin sida på risker med dagens hyrläkarsystem.

– Det är patientsäkerhetsrisker med systemet på grund av bristande kontinuitet, därför måste vi jobba med att säkra upp det här, säger han till SVT Nyheter Värmland.

Han uppger dock att landstinget inte kommer att lyckas fullt ut med sin målsättning till årsskiftet. 

– Vi kommer inte att klara noll, men vi måste ha det som en ambition, säger Tobias Kjellberg.

Läkartidningen har tidigare berättat om att Landstinget i Värmland provar olika grepp kopplade till arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal.

Ett led i arbetet handlar om att få bort mellanhänder och i stället sluta längre avtal direkt med hyrläkare som har eget bolag. Genom upplägget hoppas landstinget inte bara på minskade kostnader för hyrpersonal, utan också på förbättrad kontinuitet.

Samtliga landsting och regioner har tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting enats i ett projekt om att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården till 1 januari 2019. Målsättningen är att kostnaderna för hyrpersonal maximalt ska utgöra 2 procent av de totala personalkostnaderna.

I en rundringning till landets regioner och landsting som Läkartidningen nyligen genomfört uppger dock endast en handfull att de tror sig klara det målet till årsskiftet.

Läs också:

Få når målet för hyroberoende

Landstinget i Värmland vill sluta avtal direkt med hyrläkarna

Stora risker med snabbutfasning av hyrpersonal