Till stående ovationer från fullmäktige fick Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo ta emot Sjukhusläkarnas visselblåsarpris som tilldelats samtliga fyra visselblåsare i Macchiarini-fallet. Till vänster Karin Båtelson. Foto: Göran Segeholm

Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson, två av de fyra visselblåsarna i Macchiarini-fallet, var inbjudna för att tala på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Karl-Henrik Grinnemo inledde sitt anförande med en tillbakablick på Macchiarini-affären. Han berättade bland annat om den mycket svåra situationen för de tre patienter som opererats med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Samtliga av de tre, och nu avlidna, patienterna drabbades av mycket svåra komplikationer, och enligt Karl-Henrik Grinnemo fick en av patienterna särskilt »tortyrliknande« komplikationer.

Han redogjorde också för hur det gick till när de fyra visselblåsarna förberedde sin anmälan mot Paolo Macchiarini.

– Vi misstänkte att Karolinska institutet skulle mörklägga detta. Därför gjorde vi en extremt noggrann anmälan. Vi ville inte bli attackerade och sänkta på grund av fel som vi kommer med i anklagelserna, sa Karl-Henrik Grinnemo

– Vi misstänkte också att skulle bli attackerade och få repressalier för det vi anmält. Alla punkterna blev besannade, fortsatte han.

Försöken att påkalla uppmärksamheten hos Karolinska institutet var till en början förgäves.

– Tystnaden var total, sa Karl-Henrik Grinnemo.

Till slut fattade dock Karolinska institutet intresse för anmälan och initierade en extern utredning som kom fram till att det rörde sig om forskningsfusk. Trots det valde KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten att fria Paolo Macchiarini från oredlighet.

I samband med den externa utredningen började också problemen för visselblåsarna i form av repressalier, bland annat hot om uppsägning.

– Då började helvetet för oss. Vi blev kallade till verksamhetschefen upprepade gånger där var vi blev hotade med omedelbar uppsägning. Detta ändrades senare till den grövsta formen av varning. Anledningen var att vi påstods ha gått in i patientjournaler otillbörligt och brutit mot patientsekretessen när vi lämnade in vår anmälan. Men vi hade tillstånd av anhöriga och etiktilltstånd.

Historien fick en ny vändning i samband med Bosse Lindquists tv-dokumentär »Experimenten« då utredningen kring Paolo Macchiarini öppnades på nytt.

I juni i år fattade den då nytillträdde rektorn för Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen, beslutet att fälla Paolo Macchiarini och sex medförfattare, däribland Karl-Henrik Grinnemo, för oredlighet i forskning avseende sex vetenskapliga artiklar. Ytterligare två av visselblåsarna, Mattias Corbascio och Oscar Simonson, anses enligt beslutet vara »klandervärda«.

– Det här har Ole Petter Ottersen själv har kommit på. Det är något nytt, och han har försökt förklara det här med att det är ett frikännande i fråga om prövning av oredlighet i forskning, men att de berörda personerna likväl är värda klander. Den förklaringen är svår att förstå, sa Oscar Simonson.

Visselblåsarna riktar sammanfattningsvis skarp kritik mot hur Karolinska institutet har agerat i Macchiarini-ärendet, bland annat vad gäller jäv och förvaltningsrättsliga regler i fråga om att överklaga det senaste oredlighetsbeslutet.

Nyligen fick visselblåsarna avslag i förvaltningsrätten på den sistnämnda punkten, men frågan är överklagad till högre instans.

Visselblåsarna är mycket kritiska till hur Karolinska institutet har utrett händelserna och efterspelet, och de menar att det finns flera viktiga aspekter som aldrig utretts.

– Ingen av utredningarna har besvarat den centrala frågan: Varför mörklade Karolinska institutet och sjukhuset fakta som bevisade forskningsfusk, lagbrott, patientövergrepp? Ingen av utredningarna har undersökt varför vi fick utstå repressalier, ingen av utredningarna har utrett ledningens och styrelsens ansvar i den »cover up« som skedde, och ingen av utredningarna har utrett om patienternas mänskliga rättigheter blivit kränkta, sa Oscar Simonson.

Slutligen ville han skicka med en avslutande uppmaning till både Karolinska institutets och Karolinska universitetssjukhusets ledningar:

– För att Karolinska institutet ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, och inte med maktövergrepp förneka den.

Till stående ovationer från fullmäktige fick Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson sedan ta emot Sjukhusläkarnas visselblåsarpris som tilldelats samtliga fyra visselblåsare i Macchiarini-fallet.

– Vi tycker att man måste våga stå upp och känna att man får någon upprättelse när man inte får det på jobbet. När vi instiftade visslarpriset trodde vi aldrig att en sådan här historia någonsin skulle hända, och det är lika jobbigt att lyssna på er historia varje gång, sa Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson under utdelningsceremonin.

Läs mer:

Visselblåsarna fick avslag i domstol – överklagar

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar