I början på sommaren fälldes kirurgen Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning av Karolinska institutets rektor. Bland de sistnämnda fanns en av de fyra visselblåsarna i det som kallas Macchiarini-ärendet. Dessutom klandrades ytterligare två av visselblåsarna.

Karolinska institutet (KI) menade att beslutet inte gick att överklaga med hänvisning till högskoleförordningen. De tre berörda visselblåsarna och två andra forskare tog då ärendet till domstol. Det är en fråga om rättssäkerhet och myndighetsutövning, menade forskarna, varpå beslutet borde gå att överklaga. De hänvisade till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, oftast kallad Europakonventionen.

Forskarna åberopade också ett utlåtande från en professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som menar att beslutet är möjligt att överklaga

Men förvaltningsrätten i Stockholm har nu kommit fram till att beslutet inte kan överklagas med hänvisning till förvaltningslagen, samt att det i sig inte står i strid med Europakonventionen.

Förvaltningsdomstolens beslut kan däremot överklagas till kammarrätten. Och det ska nu forskarna göra tillsammans med Centrum för rättvisa, en ideell stiftelse som driver processer i rättighetsfrågor.

– Karolinska institutet, som är en statlig myndighet, har agerat både åklagare och domare i det här fallet och stämplat forskarna som oredliga och klandervärda, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för de tre visselblåsarna, i ett pressmeddelande.

– Vår uppfattning är att grundläggande krav på rättssäkerhet innebär att forskarna måste få en möjlighet att försvara sig mot de här anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Förvaltningsrättens beslut innebär att de berövas den möjligheten. 

 

Läs även:

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk