Olika källor som myndigheten följer, rapporterade fall och sökningar på 1177 Vårdguiden, visar att årets epidemi startade vecka 50. Det rör sig om få fall, toppen väntas nås i februari.

De fall som hittills rapporterats har varit av typen influensa A, och av dem är de flesta som analyserats av typ A(H1N1)pdm09, en typ som årets vaccin skyddar mot. Riskgrupper uppmanas därför att låta sig vaccineras.

– Under kommande veckor är det viktigt att personer som tillhör en riskgrupp, och som tror att de fått influensa, kontaktar vården. Det finns behandling som fungerar bra om den sätts in tidigt, säger Emma Byström, Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Tidigare i höst har landsting meddelat att ovanligt många har låtit vaccinera sig i år och varslat om vaccinbrist. Flera vacciner är restnoterade. Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer om influensavaccin till riskgrupper riktade till smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal och vid planering i landsting/regioner. I år har ett nytt avsnitt lagts till specifikt om hur prioriteringar mellan olika riskgrupper ska göras vid en uppkommen brist på vaccin.

Läs mer om influensavaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats.