En Brexit utan avtal med EU kan få stora konsekvenser för sjukvården. Tidigare har bland annat det brittiska läkarförbundet varnat för kompensflykt om läkare med medborgarskap i ett annat land lämnar Storbritannien. Företrädare för hälsomyndigheten NHS har också varnat för medicinbrist om man inte når ett avtal med EU. 

Nu visar en undersökning publicerad i BMJ att sjukvården har stora svårigheter att ta fram beredskapsplaner. Frågor gick ut till samtliga 231 organisationer inom NHS och 26 hälsomyndigheter i Skottland, Wales och Nordirland.  

Resultatet visar att endast 15 av de 161 NHS-organisationer som svarat har inrättat en särskild kommitté eller arbetsgrupp med uppdrag att förbereda inför Brexit. Bland hälsomyndigheterna är det 14 av totalt 21 svarande som har inrättat en arbetsgrupp.

Undersökningen visar också att bara var fjärde vårdorganisation/myndighet har en aktuell riskbedömning de kan dela med sig av. Enligt BMJ är många av dessa analyser dock inte så detaljerade och riskerna bedöms olika av olika organisationer.

Enligt Saffron Cordery, chef för politik och strategi på NHS Providers, har de lokala organisationerna förberett sig så gott det går – för mer detaljerade beredskapsplaner krävs besked från regeringen. 

– All osäkerhet har förvärrat en redan svår situation, säger han till BMJ.

Läs mer:

Brexit är ett hot mot kompetensen i vården