Karolinska institutets prorektor, professor Karin Dahlman-Wright anmäldes i somras för misstänkt forskningsfusk. KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg ansåg att det vore olämpligt att ärendet handlades vid KI eftersom rektor då skulle få utreda sin närmaste medarbetare. Han vände sig därför till Göteborgs universitet och bad att utredningen skulle göras där.

Utredningen görs av Göteborgs universitets »råd för ärenden om utredning i misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete«.

Misstankarna gäller bilder i åtta vetenskapliga artiklar, dels felaktigheter i bilder, dels fel användning av bilder.

Nu har en av anmälarna begärt att rådet i Göteborg ska inhämta yttrande i saken från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning, och det har rådet också gjort. Det är högskolans skydlighet att begära yttrande om någon av parterna så begär – »om det inte är uppenbart obehövligt«.

Expertgruppen ombeds svara på flera frågor: om felen kan anses vara misstag som inte påverkar resultatet i artiklarna, i det fall felen påverkat resultatet om det då kan finnas avsikt bakom samt huruvida det föreligger oredlighet i forskning och i så fall vilka som ska klandras.

Läs mer:

KI öppnar fuskärende mot prorektor

KI-rektor får kritik för fuskbeslut – och misstänks själv för oredlighet

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«

Paolo Macchiarini publicerar nya forskningsresultat

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar