– Symtom hos äldre kan bero på många saker; sjukdom, ålderskrämpor eller biverkningar från läkemedel. Det är ofta svårt för sjukvården att veta vad som är vad, vilket kan leda till en överbehandling av vissa symtom och en underbehandling av de verkliga orsakerna, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen och professor i geriatrisk farmakologi, i ett pressmeddelande.

Checklistan, som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen, riktar sig till läkare och sjuksköterskor. Listan utgår från de 15 vanligaste symtomen hos äldre och koppar dem till viktiga läkemedelsbiverkningar och ofta förbisedda sjukdomar och tillstånd hos äldre personer över 75 år. Syftet är att dessa biverkningar och andra förbisedda symtom ska bli enklare att identifiera.

Socialstyrelsen framhåller dock att checklistan inte är en fullständig förteckning av alla tänkbara orsaker till dessa 15 symtom. I stället ska den ses som en påminnelse om orsaker till symtom som ofta förbises. Tanken är att listan ska integreras i sjukvårdens arbete, exempelvis genom att informationen implementeras i elektroniska beslutsstöd i patientjournalsystem.

– Målet är att äldre personer ska få en mer riktad och orsaksbaserad behandling för sina symtom. Att till exempel en person som behandlats med tre olika läkemedel för sömnbrist, smärta och oro, som egentligen beror på en bakomliggande depression, i stället skulle kunna få en specifik behandling för depressionen. Det höjer livskvaliteten. Dessutom kommer vårdpersonalen att bli bättre på att tänka på och fråga om symtom, och få fördjupad kunskap om hur olika symtom kan hänga ihop med bakomliggande orsaker, säger Johan Fastbom.

Mer information om checklistan finns på Socialstyrelsens webbplats.