Det är försäkringsbolaget Skandia som har sammanställt landstingens soliditet, tillgångar och skulder, och tagit med pensionsskulder som landstingen har till sina anställda, enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

Normalt redovisas inte alla pensionsskulder i landstingens balansräkningar och årsredovisningar. Och enligt nuvarande redovisningslag behöver inte pensioner intjänade före 1988 redovisas i bokföringen. Detta gäller 144 miljarder kronor. När dessa räknas med blir landstingens totala pensionsskulder, enligt Skandia, 244 miljarder kronor. 

Med denna kalkyl framstår de flesta landsting som »konkursmässiga«, enligt Greger Gustafsson, Skandia. Soliditeten ligger då på minus för alla landsting utom Östergötland och Jönköping.

Sämst soliditet har Region Jämtland Härjedalen med minus 140 procent. Bäst soliditet har Östergötland med 6 procent. Det kan jämföras med industrins och tjänstesektorns företag som ligger på omkring 40 procent, enligt artikeln.

– Det är inte okej att så många landsting kan klassas som konkursmässiga. Företag med så dålig soliditet som landstingen hade fått stänga butiken eller tvingats skaka fram ett ägartillskott, säger Greger Gustafsson.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, säger i artikeln att pensionsskulderna är kända, inte dolda, men håller med om att landstingen kommer att få det svårt ekonomiskt.

– Det är ett väldigt tryck på sjukvården och snart kommer alla 40-talister behöva sjukvård. Det är svårt att hålla tillbaka kostnadsökningarna och investeringarna framöver är stora, säger Annika Wallenskog.