Digitaliseringen i vården behöver ses som en infrastrukturfråga, skriver de i artikeln som bär rubriken »Haveri i digitaliseringen av svensk sjukvård« och jämför med järnvägen. Järnvägen byter inte spårbredd vid landstingsgränsen, och även standarder för den digitala strukturen i sjukvården bör gälla i hela landet, anser författarna. Ansvaret bör därför ligga på nationell nivå.

De tar upp turerna kring e-journalen som exempel på hur lång och »smärtsam« digitaliseringen av vården i offentlig regi har varit jämfört med privata nätläkares digitala vårdtjänster.

Nästa regering bör ändra lagstiftningen och åstadkomma »ett mer pragmatiskt förhållande till personliga data«. Denna nästa regering bör också tillskapa en digital vårdplattform, ett »digitalt landsting« för hela landet och alla medborgare, och den ska utvecklas i samarbete med kliniskt verksamma läkare. Och för att landstingen ska medverka kan staten behöva utforma »rätt incitament«, anser de.