Foto: Colourbox

Januari

Nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården börjar gälla vid årsskiftet.

Februari

Socialstyrelsen säger återigen nej till allmän screening för prostatacancer. Däremot uppmuntras hälso- och sjukvården att i större utsträckning erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling – och senare under året föreslår också en expertgrupp inom RCC i samverkan en nationell modell det.

Mars

Riksdagen säger ja till ny etikprövningsmyndighet.

Maj

Nyheten om att KI utreder den falske forskaren »Lars Andersson« – som spridit vaccinkritik i lärosätets namn – blir en snackis. Någon har, under pseudonym och med påstådd koppling till KI, fått vaccinkritiska brev publicerade i flera vetenskapliga tidskrifter. Flera tidskrifter drar senare tillbaka de aktuella artiklarna.

Fiku Maru friges.

Juni

Anna Nergårdh presenterar sitt andra delbetänkande i utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård«.

Juli-augusti

Sommarens ovanligt ihängande höga värme ger vården problem, bland annat med inställda operationer. Under en period kan akuten i Västerås relatera åtta av tio fall till värmeböljan. Även personal drabbas när ventilationen inte fungerat och somliga svimmar i hettanMyndigheter börjar samarbeta med anledning av värmeböljan och forskare efterlyser en bättre samhällsberedskap för att hantera värmens effekter.

September

Val till riksdag, kommuner och landsting.

Över 700 läkare i gemensamt upprop för primärvården.

Melvin Samsom meddelar att han kommer att sluta som sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset.

Peter Gøtzsche, chef för Nordic Cochrane Centre, petas ur styrelsen för Cochrane-samarbetet och förlorar senare även sitt medlemskap. Några månader senare meddelar Rigshospitalet i Köpenhamn att han tas ur tjänst.

Oktober

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till James Allison och Tasuko Honjo för upptäckter kring immunterapi vid cancer. Även kemi- och fysikprisen går till upptäckter med medicinska tillämpningar.

Läkaren Denis Mukwege får Nobels fredspris.

November

Riksdagsbeslut att avskaffa AT, och införa BT.

Lancet Countdowns nya klimatrapport publiceras. I år ligger rapportens fokus på extrem hetta, luftföroreningar och spridning av infektioner.

Läkarförbundets fullmäktige äger rum i Stockholm. Heidi Stensmyren väljs om som ordförande. Sofia Rydgren Stale blir andre vice ordförande. Hon efterträder Ove Andersson.

December

Erstas psykiatriska klinik i Stockholm läggs ner.

Delar av förundersökningen mot Paolo Macchiarini återupptas.