En kombination av tekniker som gör det möjligt att följa utvecklingen av enskilda organismer och organ i häpnadsväckande detalj – cell för cell och över tid, och som gör det möjligt att se vilka gener som är påslagna under en viss period. Det är enligt Science det viktigaste vetenskapliga genombrottet i år.

Flera forskargrupper har under året använt sig av den avgörande tekniken, så kallad single cell RNA-sequencing, för att studera utveckling av organ hos exempel fiskar och grodor.

Andra forskare försöker ta reda på hur olika celler utvecklas och mognar under en människas liv, och hur de påverkas av sjukdomar.

Ett annat av årets största genombrott är det första läkemedlet som bygger på så kallad RNA-interferens, enligt Science. Det handlar om Onpattro (patisiran), ett läkemedel som ska användas hos patienter med Skelleftesjukan.

Science lyfter också fram metoo-rörelsen, som satt fokus på sexuella trakasserier i forskarvärlden och nu också börjat få effekt.

Ett av årets vetenskapliga sammanbrott är enligt tidskriften rasande bränder och andra konsekvenser av klimatförändringarna. Ett annat är den kinesiske forskare som påstår att han använt tekniken Crispr/cas9 för att skapa genförändrade bebisar.

Läs hela listan här.