Bakom uttalandet står en rad europeiska läkarorganisationer, inklusive Standing Committee of European Doctors (CPME) som är en sammanslutning av EU-ländernas läkarförbund där också Sveriges läkarförbund är medlem.

I uttalandet understryker man att förebyggandet av smittsamma sjukdomar genom vaccinering är säkert och mycket effektivt och att immunisering via vaccinering är det bästa skyddet som finns mot allvarliga, och till och med dödliga, sjukdomar.

Organisationerna konstaterar dock att vaccinationsgraden för både barn och vuxna har sjunkit i många europeiska länder på senare år och att misstron kring vaccin har blivit en stor utmaning.

»Påverkan av olika grupper som är motståndare till vaccin och som sprider vilseledande och ofta falsk information har ökat, särskilt på sociala medier«, skriver organisationerna. 

Man anser också att existerande lagstiftning i europeiska länder inte på något sätt bör ändras så att omfattningen av nationella vaccinationsprogram försvagas samt att både koordinering och samarbete mellan olika europeiska länder behöver stärkas.

Dessutom är läkare, annan hälso- och sjukvårdspersonal och deras organisationer nödvändiga för att leverera fakta som är baserad på vetenskaplig evidens och för att öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med immunisering.

Organisationerna uppmanar regeringar och beslutsfattare att de ska säkerställa att vaccinationsprogram stöttas för de europeiska medborgarnas bästa.

Ta del av uttalandet här.