– Jag tycker detta är väldigt roligt och visar på att förbundet når ut med sin fackliga aktivitet och expanderar trots ett minskat antal studenter, säger Gustaf Kallryd, ordförande i SLF student utland, om det fackliga uppvaknandet bland svenska läkarstudenter utomlands. Foto: Marie Ström

– Även Riga noterade ett rekordhögt intag av svenska läkarstudenter till höstterminen 2018, säger Gustaf Kallryd.

SLF Student utland har färre fackligt aktiva lokalorter i dag än för tre, fyra år sedan. Bland de lokalorter som lagts ner finns Cluj-Napoca i Rumänien, som tidigare var en av de mest aktiva.

Men trots att antalet läkarstudenter utomlands har minskat totalt de senaste åren, har ett fackligt uppvaknande skett bland de svenska läkarstudenterna utomlands det senaste halvåret. Nyligen startades förutom i Kaunas i Litauen även verksamhet i Sofia i Bulgarien och Warszawa i Polen. Lokalföreningen i Warszawa har precis som Kaunas varit vilande flera år.

– Jag tycker detta är väldigt roligt och visar på att förbundet når ut med sin fackliga aktivitet och expanderar trots ett minskat antal studenter, säger Gustaf Kallryd.

SLF Student beslutade vid sitt senaste fullmäktigemöte att SLF Student utland ska få mer pengar för att utveckla sin verksamhet.

Enligt den senaste statistiken från Centrala studiestödsnämnden (CSN), för läsåret 2017/2018, ligger antalet läkarstuderande i utlandet kvar på ungefär samma nivå, ca 2 500, som läsåret innan. Sedan toppnoteringen 2011/2012 har antalet läkarstuderande i utlandet minskat med cirka 500 personer, enligt CSN. Under samma period har läkarutbildningen i Sverige byggts ut.

 

SLF Student utland har aktiva lokalföreningar i orterna:

Odense, Danmark

Riga, Lettland

Prag, Tjeckien

Zagreb, Kroatien

Poznan, Polen 

Budapest, Ungern

Gdansk, Polen 

Split, Kroatien

Olsztyn, Polen

Wroclaw, Polen

Kaunas, Litauen

Sofia, Bulgarien

Warszawa, Polen