I går meddelade överåklagare Mikael Björk att den nedlagda förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini återupptas i de delar som rör två patienter som opererats med syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men trots att Mikael Björk var noga med att framhålla att hans beslut inte per automatik innebär att det blir ett åtal mot Paolo Macchiarini kom positiva reaktioner från flera håll.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har efterlyst en överprövning av det tidigare beslutet att lägga ner förundersökningen och menat att det var »synnerligen bekymmersamt« att fallet inte fick avgöras i domstol.

Nu rapporterar nyhetsbyrån TT att Kjell Asplund, Smers ordförande och tidigare utredare av Karolinska universitetssjukhusets roll i Macchiarini-ärendet, är nöjd med överåklagarens beslut.

– Vi (Smer) har uttalat oss tidigare om det här och vi tycker att det vore bra om det prövas i domstol. Det finns så många principiellt viktiga aspekter som borde prövas rättsligt, säger han till TT enligt Svenska Dagbladet.

Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsare som först slog larm om oegentligheter kring Paolo Macchiarini, hoppas att den återupptagna förundersökningen utvidgas och att ansvariga på Karolinska institutet också utreds.

– Vi är oerhört tacksamma för att man gör det. Det som är väldigt viktigt är att alla delar inte har kommit fram i den tidigare förundersökningen. Det är fler individer som varit involverade, det är inte så att Paolo Macchiarini kom in från gatan och ställde sig att operera. Han rekryterades just i syfte att sätta in syntetiska luftstrupar, då är det självklart att KI:s ledning också tar sitt ansvar när komplikationer uppstått. I synnerhet när den fått flera anmälningar om det, säger Karl-Henrik Grinnemo till Dagens Nyheter.

Oscar Simonson, en annan av de fyra visselblåsarna, är inne på samma linje och ser fram emot en eventuell rättegång i ärendet.

– Det är inte bara bra för det här fallet utan även bra att det går till domstol och prövas om man kan göra den här typen av experiment på patienter, helt utan förberedelser och utan djurförsök, säger Oscar Simonson till tidningen Dagens Medicin.

Också Bosse Lindquist, SVT-journalist och upphovsman till den mycket uppmärksammade dokumentärserien »Experimenten« som kretsar kring Paolo Macchiarini, är nöjd med att förundersökningen återupptas.

– Det är extremt glädjande. Alla vet att intet ont anande patienter på ett svenskt sjukhus har utsatts för livsfarliga experiment, säger han till Expressen.

Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet är mer återhållsamma i sina kommentarer till gårdagens beslut från överåklagaren.

– Vi har noterat åklagarens beslut i dag. Det viktiga är att processen nu sker på ett respektfullt och ändamålsenligt sätt med hänsyn till de närstående. Med hänvisning till förundersökningen och den legala processen som nu påbörjats kan vi inte kommentera mer i dagsläget, säger Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör på Karolinska universitetssjukhuset i en kommentar på sjukhusets webbplats.

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen lämnar följande kommentar till universitetets webbplats:

– Jag kan konstatera att åklagaren valt att öppna förundersökningen. Det är bra att det här utreds ordentligt.

Läs tidigare artiklar:

Delar av förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

Beslutet att lägga ner Macchiarini-utredningen granskas

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka