Region Gävleborg har tidigare använt RETTS, som är det verktyg som i allmänhet används. Med byte till SATS (South African Triage Scale), ett verktyg som har utvecklats i Sydafrika och baseras på de vitala parametrarna, hoppas man komma ifrån »övertriagering« av vissa patienter, enligt regionens webbplats.

Agneta Larsson, chefläkare inom Region Gävleborg och medicinskt ledningsansvarig läkare inom akut- och ambulansvården, säger på webbplatsen:

– RETTS har visat sig vara ett trubbigt verktyg. En del patienter har hamnat omotiverat högt i turordning, så kallad övertriagering, vilket har skapat ett slags »vargen kommer«- situation och man har börjat tappa respekt för verktyget. Med SATS ser vi fördelar med att vitala parametrar tar hänsyn till varandra, kompletterat med sjuksköterskans egen bedömning.

Bytet ska också enligt Agneta Larsson leda till att bedömningen av äldre, sköra patienter blir bätttre genom högre prioritering och snabbare handläggning.