Det är alltså efterlysningen av en allvarlig debatt om hyrläkarverksamheten – inte bara bland politiker utan även i läkarkåren – som fått flest att tycka till när Läkartidningen nu tittat närmare på de hetaste debattartiklarna under 2018.

I inlägget som publicerades i april och hittills fått 48 kommentarer på vår sajt skriver Jan Fagius, neurolog i Uppsala, att det svenska samhället bjuder på läkarutbildningen och att en rimlig samhällslojalitet för läkare därför vore att ställa sig i samhällets tjänst och arbeta inom den ordinarie sjukvården – offentlig eller privat.

Annat som engagerat är till exempel frågan om Läkarförbundets partiobundenhet, medicinsk åldersbedömning och arbetsmiljö för läkarstudenter.

Här är både redan nämnda debattinlägg och flera andra som fått många kommentarer under året:

Tack för erbjudandet, men nej tack

Åldersbestämningar – ännu ett läkaretiskt misslyckande

Ingen vårdrelation? Ingen rätt att logga in i patientens journal

Fortfarande oklarheter kring debattartikel med Alliansen

Dags för oberoende granskning av det svenska screeningprogrammet

Apropå! En distriktsläkares surrealistiska vårderfarenhet

Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Oacceptabel arbetsmiljö för läkarstudenter i Göteborg