Lotta Velin. Foto: Sofie Nordvik

Varför är du på klimatmötet?

– Jag är här för att representera barn och unga via LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, som representerar 700 000 barn och unga i Sverige. Jag är en del av Sveriges regeringsdelegation och ska försöka framföra barn och ungas röster. Det finns också mycket sidoevenemang, paneldebatter med mera, där man lyfter betydelsen av att inkludera unga i klimatfrågor och i klimatarbetet. Sedan försöker jag också delta på olika evenemang som rör klimat och hälsa, säger Lotta Velin.

I helgen är det också ett WHO-möte om klimat och hälsa. Vad kan du berätta om det?

– I onsdags släppte WHO en rapport om klimat och hälsa och på lördag ska WHO arrangera en »health summit«. Den största frågan där är kanske luftföroreningar. Man pratar ofta om luftföroreningar som en fråga som är separerad från klimatförändringar, men det är ju samma utsläpp som har gett upphov till båda problemen.

– WHO har i sin nya rapport synliggjort att det är sju miljoner människor som dör i förtid varje år av luftföroreningar. Det borde verkligen vara en siffra som får alla beslutsfattare att reagera och inse att varje dag som vi fördröjer klimataktion eller klimatledarskap är det människors liv och hälsa som sätts på spel. Det är något jag tror vi kommer att diskutera mer på lördag.

Vilka andra frågor, förutom luftföroreningar, är särskilt viktiga på klimatmötet?

– Jag tycker att global hälsa är ett viktigt perspektiv att bära med sig. När man pratar om klimatförändringar är det alltid väldigt dystert, men global hälsa är ett perspektiv som erbjuder väldigt många positiva visioner. Det är en »win-win«, för om vi agerar för klimatet nu så kommer vi få en sundare befolkning. Det är också en ekonomisk fråga. Alla klimatinvesteringar bör ses som just investeringar och inte kostnader, för vi kommer att spara pengar med en sundare befolkning.

– Annars är det som står på spel just nu att man ska besluta om en regelbok för Parisavtalet, det är det som är målet med COP24, så att man sedan ska börja använda avtalet.

Vad har du för tips eller råd till läkarstudenter eller läkare som vill engagera sig i frågor som rör klimat och hälsa?

– Mitt största tips är att inse att man har en viktig roll att spela, och inte tänka att det här är en kamp för andra som inte har något att göra med hälsa eller sjukvård. Jag tycker att sjukvården, läkare och sjuksköterskor till och med har ett ansvar för att engagera sig i klimatfrågan. Studier visar att läkare är den profession som har högst förtroende. Det är ett förtroende man kan använda för att tillgodose hälsan i stort, och inte bara hos patienten som sitter framför oss. Vi behöver adressera och ta oss an den största folkhälsoutmaningen som är klimatförändringarna.

Klimatmötet COP24 pågår mellan den 3 december och 14 december.

Läs också:

WHO:s budskap till klimatmötet i Katowice: Så kan hälsoriskerna minskas

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!