Det var i början av oktober som tidningen Mitti skrev om en 21-årig kvinnlig patient som blivit ofredad av en manlig patient som placerats i samma rum på sjukhuset. Kvinnan vaknade av att mannen stod vid hennes säng med sitt kön mot hennes ansikte. 

– Jag är svag, har dropp och grindarna på sängen är uppe. Jag försöker sträcka mig efter larmknappen, men han slår undan min hand och frågar om jag kan suga av honom, berättade hon för Mitti.

Hon lyckades ändå nå larmet och personalen var snabbt på plats och hjälpte henne ur rummet. Personalen bad henne avvakta med att anmäla eller ringa polisen tills nästa dag när chefen skulle vara på plats. Men kvinnan ringde sin pappa som kom till sjukhuset och ringde polisen.

En förundersökning om sexuellt ofredande har inletts.

Patienten informerades också om att en incidentrapport skulle skrivas. Men när hon i efterhand begärde ut den fanns den inte.

I artikeln i Mitti svarar Karolinska universitetssjukhuset att de följer sina rutiner och har gjort en avvikelserapport. Sjukhuset vill inte kommentera händelsen ytterligare under pågående polisutredning. 

Men nu har chefs-JO Elisabeth Rynning beslutat att inleda ett ärende och utreda händelsen. Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset ska bland annat svara på om det finns några riktlinjer för tillsyn, placering och bemanning när patienter av olika kön placeras i samma rum. Styrelsen ska även svara på om det finns rutiner för hur kontakter ska tas med andra myndigheter (till exempel Polisen) vid misstanke om brott på sjukhuset. Dessutom vill chefs-JO ha svar på hur man har agerat i det specifika fallet och vilka åtgärder som vidtagits.

De senaste åren har mixade salar blivit allt vanligare på landets sjukhus. Platsbrist och överbeläggningar har drivit på utvecklingen.