I SKL:s senaste ekonomirapport spås en dämpad tillväxt av skatteunderlaget för nästa år i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt växer utmaningarna i välfärden.

SKL konstaterar i rapporten att bristen på medarbetare blir en stor utmaning för att klara välfärdens åtagande.

– Kompetensförsörjningen med stor arbetskraftsbrist är vår största utmaning framöver. Vi kommer behöva rekrytera fler, men framförallt behöver vi utmana traditionella arbetssätt, införa heltid som norm och förlänga arbetslivet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande.

I rapporten skriver SKL att statsbidragen nominellt sett är oförändrade om inga nya beslut fattas, och att det heller inte finns någon koppling till pris- och löneökningar eller till ökade välfärdskostnader som en följd av den demografiska utvecklingen.

Vad gäller landstingen och regionerna konstaterar SKL att det sammantagna resultatet förväntas bli ett överskott 1,8 miljarder kronor för 2018, men samtidigt kommer sju regioner redovisa underskott i år. 

Inför nästa år ser det mer kärvt ut för landstingen och regionerna. I Skåne, Blekninge och Jönköping höjs skattesatsen för nästa år. Det innebär att medelskattesatsen ökar med 9 öre, vilket enligt SKL är den största ökningen sedan 2014. Dessutom sker skatteväxlingar för kollektivtrafik i Blekinge, Värmland och Sörmland, vilket påverkar medelskattesatsen uppåt med ytterligare 2 öre. 

För att hantera välfärdens utmaningar framöver lyfter SKL fram tre frågor av särskild vikt. Det handlar om samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor, ökad användning av ny teknik och längre arbetsliv. 

SKL:s senaste ekonomirapport finns att ta del av här.