I september berättade New York Times att det saknades jävsdeklarationer i många forskningsartiklar av José Baselga, en av världens främsta bröstcancerforskare. Detta trots att han fått bidrag på miljoner dollar från läkemedelsindustri och vårdföretag de senaste åren. Lancet och New England Journal of Medicine finns bland de tidskrifter som artiklarna publicerats i. Avslöjandet, som New York Times gjorde tillsammans med Propublica, en icke-vinstdrivande organisation för undersökande journalistik, ledde till att José Baselga senare avgick som medicinsk chef vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

I en artikel publicerad nu i december skriver New York Times bland annat om den tillträdande ordföranden i American Society of Clinical Oncology, Howard A Burris. Han påstås ha uppgett i 50 publicerade vetenskapliga artiklar de senaste åren att han inte haft några jäv. Samtidigt har läkemedelsföretag betalat hans arbetsgivare 114 000 dollar i konsult- och föreläsararvoden och nästan 8 miljoner dollar för hans forskning, skriver tidningen. 

Howard A Burris uppges vara en av »dussintals läkare« som inte deklarerat sina ekonomiska kopplingar enligt den granskning som New York Times och Propublica gjort. 

Där framgår också att själva tidskrifterna ofta har oklara riktlinjer och inte rutinmässigt undersöker forskarnas jävsdeklarationer, trots att det uppges vara enkelt att kontrollera detta i en nationell databas. 

New York Times hänvisar också till en artikel publicerad i JAMA Surgery i augusti i år som belyser sambandet mellan ersättning från industrin och uppgivande av jäv i publicerade studier. Analysen utgick från de 100 läkare som fick de största bidragen från 10 stora tillverkare av kirurgisk och medicinsk utrustning. Resultatet var att författarnas jäv bara fanns med i 84 av 225 relevanta publikationer.

Under hösten har frågan debatterats flitigt och i ett inlägg i JAMA har det förts fram att forskare som inte uppger sina ekonomiska intressekonflikter skulle kunna anklagas för oredlighet i forskning. Detta är något som även ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) överväger en policy om, enligt New York Times.  

JAMA:s chefredaktör Howard C Bauchner har i sin tur sagt att det inte skulle vara värt tiden eller mödan att verifiera alla författares jävsdeklarationer. »Den överväldigande majoriteten av författare är ärliga och vill uppfylla sin skyldighet att berätta för läsarna och redaktörerna vilka intressekonflikter de kan ha«, säger han i en intervju, enligt New York Times 

Efter all uppmärksamhet kring frågan har Howard A Burris och flera andra forskare nyligen uppdaterat och korrigerat sina jävsdeklarationer i bland annat New England Journal of Medicine.

Fakta. Jävdeklarationer i Läkartidningen

I Läkartidningens författaranvisningar för vetenskapliga artiklar sägs följande om jävsdeklarationer:

»Dessa ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer relaterade till det aktuella ämnet. Exempel på omständigheter som ska redovisas är medverkan i kliniska prövningar, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag som kan ha ett kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas. 

Om inget jäv föreligger ska detta deklareras som ’Jäv saknas’. Författare med förändringar av jävsförhållanden ska oombedd avge en ny författardeklaration till Läkartidningen. Författardeklarationerna publiceras i anslutning till den färdiga artikeln.«