Den nyvalda styrelsen i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening har fått i uppdrag av årsmötet att tydliggöra och förbättra föreningens sätt att arbeta med diskrimineringsfrågor. Nu har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som till nästa styrelsemöte i januari ska lämna konkreta förslag för det arbetet. Det meddelar föreningen på sin webbplats.

»Hela styrelsen är helt enig att alla former av diskriminering är oacceptabla. Ställningstagandet är självklart, men vi behöver finna sätt att uttrycka det tydligare än vad vi tidigare gjort.« Så står det att läsa i texten som är undertecknad av läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark.

Styrelsen har också diskuterat flera förslag på aktiviteter, bland annat ett förslag om en utbildning för förtroendevalda i syfte att fördjupa kunskapen inom föreningen, att tydliggöra rutiner och om hur fackliga företrädare kan hantera den här typen av frågor. 

Karolinskas läkarförening har tidigare i år fått kritik i svallvågorna av ärendet där en överläkare anklagats för att ha trakasserat judiska kollegor på antisemitisk grund. Bland annat rapporterade flera medier i november att medlemmar i föreningen uttryckt missnöje över att föreningen inte agerat tillräckligt tydligt och snabbt i ärendet.

Läkartidningen har sökt Yvonne Dellmark för en kommentar om den nya arbetsgruppen för diskrimineringsfrågor.