Beskedet om den nya blocköverskridande koalitionen kommer efter mycket långdragna förhandlingar.

Tillsammans har de sex partierna 53 av de 81 mandaten i regionfullmäktige. Ordförandeposten i regionstyrelsen går till Kristdemokraterna och förste vice ordförandeposten till Socialdemokraterna.

Enligt ett pressmeddelande från regionen får det lokala och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen tillsätta posten som förste vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Region Jönköpings län var sist ut av alla landsting och regioner att blir klar med ett politiskt styre för den kommande mandatperioden.

Läs också:

Succé för det nya och läkarledda partiet Bevara akutsjukhusen