I en stor upphandling som görs av ett antal landsting i samarbete har valet av leverantör av framtidens vårdinformationsstöd nu fallit på Cambio Healthcare Systems AB. Det meddelade samverkansgruppen i dag i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att fem landsting – Västernorrland, Västerbotten, Blekinge, Örebro län och Sörmland – kommer att använda det nya IT-stödet. Ytterligare fyra landsting kan välja att ansluta sig. Om alla nio landsting köper IT-stödet kommer beställningen att omfatta 2,7 miljarder kronor och beröra en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Upphandlingen har gjorts av landsting i samverkan under namnet SUSSA samverkan. Ulrika Landström är ordförande för SUSSA samverkan:

– Den vinnande lösningen är den som bäst uppfyller våra behov och som uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget. I utvärderingen av kvalitet fick det vinnande anbudet högst sammanlagda poäng och högst poäng avseende vårdverksamhetens behov. Helhetslösningen som kommer att levereras till oss är ny, leverantören är erfaren och har beprövade lösningar, säger hon i pressmeddelandet.

Det handlar om en ny IT-lösning som ska vara införd i de upphandlande landstingen från och med år 2021.

– Målsättningen är att vårt nya vårdinformationsstöd ska bidra till att vi får mer tid till patienterna, att våra patienter kan bli mer delaktiga i sin vård. Vi vill möjliggöra för vård på distans och ge en ökad tillgänglighet till vården, säger Rickard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län.

Företaget Cambio är redan känt i vården, bland annat som leverantör av journalsystemet Cosmic, som används i de tre småländska landstingen, Östergötland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Jämtland/Härjedalen.

SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och består av nio landsting/regioner: Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland samt fyra så kallade optionspartners, Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg. De sista kan välja om de vill ansluta sig eller ej.