På tisdagen kom de första antagningsbeskeden inför vårterminen 2019, det vill säga urval 1. Inför tidigare terminer har det under de senaste åren ofta rapporterats om sjunkande antagningspoäng till läkarprogrammet. Det syns inte nu.

Jämför man vårterminen 2019 med våren 2018 har fyra av landets sju läkarprogram en högre antagningspoäng i första urvalet, om man tittar på gymnasiebetyg utan komplettering. Samma sak gäller gymnasiebetyg med komplettering.

Därmed går rikssnittet marginellt upp. Genomsnittspoängen i Sverige för vårterminen 2019 landar på 21,22 för gruppen med gymnasiebetyg som inte har kompletterats. Vårterminen 2018 var motsvarande siffra 21,20. 

Sett över längre tid har dock antagningspoängen sjunkit mer. Hoppar man fem år bakåt i tiden, till våren 2014, var antagningspoängen 21,90 – vilket alltså kan jämföras med 21,22 nu inför våren 2019.

Tittar man på den grupp med kompletterade gymnasiebetyg som antagits till läkarprogrammet är det samma mönster. Antagningspoängen för nästa vårtermin är då 21,71 – vilket är en liten ökning jämfört med våren 2018. Men för fem vårterminer sedan var snittet hela 22,34.

När det gäller antagning på högskoleprovspoäng har snittet dock gått ned. Poängen för vårterminen ligger på 1,64. Förra vårterminen var motsvarande siffra 1,67 och för fem år sedan 1,71.

Hur ser då toppen och botten ut våren 2019? Det behövs fortfarande högst poäng för att komma in på Karolinska institutet (KI), 21,67 i betyg utan komplettering eller 22,22 i betyg med komplettering. Det är dock en sänkning för KI jämfört med våren 2018.

Lägst poäng behövs för att komma in på Örebro universitet – 20,83 för gymnasiebetyg som inte kompletterats. Även när det gäller betyg som har kompletterats är kravet lägst i Örebro. Men lärosätet delar den platsen med Umeå universitet, båda med antagningspoängen 21,40.

För att komma in med högskoleprovet på utbildningarna i Lund och Uppsala krävs 1,70. För Umeå, Örebro och Linköping räcker det med 1,60. Till övriga behövs 1,65.

Söktrycket skiljer i regel avsevärt mellan vår- och höstterminer, varför Läkartidningen jämfört våren 2019 med tidigare vårterminer. Jämför man med den pågående höstterminen har dock antagningspoängen sjunkit i samtliga ovan nämnda urvalsgrupper.

 

Läs tidigare artiklar:

Trendbrott i ökningen av svenska läkarstudenter

Debatt: Naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

Lägre krav för antagning till läkarprogrammet

Något sänkta betygskrav till läkarprogrammet på flera orter