Det är sju företrädare för olika professioner i vården som vill – vilket även Läkarförbundet länge krävt – att det ska bli lättare för patienter att på rätt sätt ta de läkemedel de förskrivits. För även om dagens utbyte av mediciner på apotek, till billigast alternativ, sparar pengar så kan det också bli svårt för patienter att hålla koll på sin behandling över tid.

I stället för att skriva handelsnamnet på en viss vara vid förskrivning vill artikelförfattarna därför att substansnamnet ska användas för recept på läkemedel som kan komma att bytas ut på apotek.

Författarna understryker att deras förslag är tekniskt enkelt att genomföra och inte kräver några tidsödande och dyra ombyggnader av vare sig patientjournal eller apotekssystem:

»det som behövs är att varje grupp av läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek får ett eget namn baserat på substansnamnet samt ett eget varunummer«, skriver de.

De uppmanar Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten att snarast förverkliga förslaget – eller förklara för patienter varför de inte anser det möjligt att genomföra.