För att ord ska platsa på listan krävs att de är nya, men ändå etablerade i det svenska språket – kriterier som ordet nätläkare nu alltså anses uppfylla.

Vem som myntade begreppet är oklart. Här i Läkartidningen förekom det i alla fall första gången i januari 2017, i en debattartikel av bland andra Jonas Sjöögren, tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Bland de sammanlagt 32 orden på listan över årets nyord finns ytterligare ett med tydlig koppling till den medicinska sfären. Nämligen ordet gensax – den nya, revolutionerande tekniken för genredigering.

Gensaxen Crispr/Cas9 har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, eftersom den öppnar för helt nya möjligheter. Men tekniken är också förknippad med risker. 

Nyligen utsåg tidskriften Science nyheten om den kinesiska forskare som påstår att han använt Crispr/Cas9 för att skapa genförändrade bebisar till ett av det gångna årets vetenskapliga sammanbrott.